onsdag 22 april 2015

Jane Austens tid i Sverige

En akvarellmålning av Jane Austen,
utförd av systern Cassandra
Jane Austen (1775-1817) var en känd engelsk författarinna. Hon har skrivit ett flertal klassiska verk så som Stolthet och fördom och Förnuft och känsla. Den förstnämnda handlar om den förtegne men ack så oemotståndlige Mr. Darcy och den livliga fröken Elizabeth Bennet. Den sistnämnda berättar om de två systrarnas Marianne och Elinor Dashwoods romantiska äventyr.

När jag började skriva min doktorsavhandling om flickors uppfostran på 1700- och 1800-talen väcktes frågan hur de dåtida pedagogiska idealen påverkade en enskild flickas liv. Samtidigt insåg jag att min forskningsperiod delvist sammanföll med den gustavianska tiden i Sverige och Jane Austens livstid. Jag började undra hur dåtida svenska unga damer hade det och då skapades fröken Desideria Sparw, den målmedvetna och något okonventionella hjältinnan i Myndlingen. Genom hennes äventyr har jag strävat efter att skissa fram en bild av unga kvinnors liv i Sverige under Jane Austens tid.