fredag 17 april 2015

Den viktiga bakgrundsforskningen

Hur var unga damers liv på 1700- och 1800-talen?
En gedigen bakgrundsforskning hjälper att reda ut det!
(Antoine Vestier: A lady with a book)
Det är fascinerande att drömma om forna tiders jungfrur och riddare, slott och baler. Vad som dock är minst lika viktigt för en författare av historiska romaner är bakgrundsforskningen. Mycket har förändrats sedan 1700- och 1800-talen och det är bra att försöka sätta sig in i hur saker och ting var vid den tiden man skriver om.

Eftersom jag är doktorand har jag mycket hjälp av min forskning om historisk flickuppfostran i romanskrivningen. I själva verket var det mina studier som gav mig idén till boken. När jag forskade om hur unga damer hade det förr började jag undra hur det hade varit på individnivå och så blev Myndlingen till. Akademisk litteratur, olika arkiv och tidsenliga källor som kokböcker, kartor, romaner och olika handböcker är också väldigt användbara när man ska skissa fram en bild av gångna tiders liv och seder.

Unga damer levde i början av 1800-talet på ett sätt som avvek mycket från moderna kvinnors självständiga liv. Exempelvis skulle de ha (helst manlig) eskort när de vistades på offentliga platser och att självmant presentera sig för en okänd människa var inte att rekommendera. Presentationer sköttes helst av en tredje person och först efter det kunde umgänget ske på ett passande sätt.

Men vad gjorde man om man oväntat stötte på en intressant person och det inte fanns en tredje part som kunde sköta presentationen? Myndlingens hjältinna fröken Sparw löser detta på ett intressant sätt i romanens första kapitel...